January 17th, 2012

Літера "У" в українській політиці

На сьогоднішній день в Україні зареєстровано 195 політичних партій. З них в 13  партіях назва починається з літери "У". З цих 13 партій соціалістична лише одна, саме ця одна партія і є парламентською. Вона увійшла у Верховну Раду в блоці Юлії Тимошенко. Зараз Українську соціал-демократичну партію очолює Наталія Королевська.

Вперше в Україні таку абревіатуру запровадили 1896 року Франко, Павлик, Левицький, Гнаткевич. В той час як на території СРСР існував соціалізм під назвою Комуністична партія України, зауважте літера "У" позаду, закордонні соціалісти 1950 року об"єдналися в Українську соціалістичну партію (зауважте - літера "У" - попереду). Саме соціалісти: Петлюра і Винниченко (залучивши в компанію поступовця Грушевського) створили УНР - Українську Народну Республіку.

1920 року, коли німецькі армії відступали з України (бо в Німеччині почався голод), в Україні була створена (на противагу російським більшовикам) Українська Комуністична Партія (боротьбистів), як абревіатура - УКП(б), а пізніше в Харкові КПбУ. Більшовики виступали за приєднання до Росії, а боротьбисти за комуністичну ідею, але в незалежній Українській державі. Коли німці залишили Україну, партія українських комуністів налічувала більше 30 тисяч членів і була найчисельнішою в Україні. Більшовиків було значно менше, але їх підтримувала Росія. Леніну в боротбі проти петлюрівщини потрібні були союзники і він запропонував боротьбистам об"єднатися з більшовиками. До  Комісаріату в Україні увійшло 3 більшовики і 2 боротьбисти: Любченко і Полоз. Коли Ленін знищив меншовиків у Росії, він взявся за боротбистів і вони були всі поступово винищені. Ленін порівнював знищення боротьбистів із двома виграними великими битвами. У 1922 році він публічно оголосив значення цієї перемоги. Останнього великого боротьбиста Голову Українського уряду Панаса Любченка було розстріляно  чекістами у власній квартирі в Києві разом з дружиною і двома дітьми. Громадськості це було подано, що це здійснив сам Любченко, повернувшись додому із партійних зборів. В 1937-38 роках було знищено 150 тисяч верхівки Комуністичної Партії України. Їм вже не помогло те, що літера "У" в абревіатурі була позаду.

Найреакцінішим Першим секретарем КПУ був Щербицький. 23 квітня 1973 року він написав доповідну записку в центральний комітет КПРС під грифом "Совершенно секретно": "У арестованных (дисидентів) изьято около тысячи враждебных документов, в том числе: "Программа украинской национальной коммунистической партии", в которой обосновывается необходимость создания нелегальной партии для обьединения антисоветских сил на борьбу за "самостоятельную Украину". Установлено, что ее написал житель г. Киева Рубан В.Ф., 1942 года рождения, беспартийный, фанатично националистически настроенный, в 1967 г. исключенный из Киевского госуниверситета за изготовление "самиздатской" литературы, находившийся в близких связях со Светличным, Сверстюком и Дзюбой. Рубан арестован".

Тобто національний соціалізм (який у загостреній формі проявляється як прагнення побудувати рівне суспільство, що є утопією) завжди в Україні існував. І літера "У" попереду партійної назви була для російських шовіністів завжди смертельно небезпечною.

Що ж до самої ідеї соціалізму, то вона з різними ступенями ставлення до справедливості в суспільстві існує в усьому цивілізованому світі і разом з тим у Європі. В історичному процесі соціалізм різко розмежувався з комунізмом. Зараз ми розуміємо, що соціалізм - це шлях до справедливоо суспільства, а комунізм - це смерть. Соціалізм - це піклування держави про найбідніші верстви населення із дозволом ринкових відносин, дрібного і середнього бізнесу і обмеження державою великих монополій, які завжди прагнуть до тотального визиску.

Поняття "комунізм", і "соціалізм", і "демократія" можуть бути використані сильнішими країнами для своїх імперіалістичних намірів і дій. В такому випадку метрополія завжди визискує колонію. Як ми тепер розуміємо: дикий комунізм огидний, дикий капіталізм огидний. Між ними є золота середина: соціал-демократія. На сьогодні в Україні є лише одна соціал-демократична партія з літерою "У" попереду. Її очолює Наталія Королевська, яка в цьому році поздоровляла нас з новим роком українською мовою. Ця партія має свою групу у Верховні Раді. Без літери "У" у нас є соціалісти Мороза, Ніколаєнка і Симоненка, це означає що їхні прихильники байдужі до мови народу, серед якого вони проживають, і до його культури, яка не може існувати як культура без етнографічної складової. Зауважимо, що жодна парламентська партія в Україні не ішла на вибори з чіткою позицією щодо мови і культури. Ця позиція заховувалась в крайньому випадку за обмовкою "разом з іншими". Що говорить лише про одне: про синдром меншовартості. Отже Українська соціал-демократична партія в Україні може стати популярною і всеукраїнською, якщо вона задекларує:
1. УСДП сприймає всі державні символи: територію, мову, герб і Гімн України.
2. УСДП бореться за те, аби найбіднішим держава допомагала, плекала малий і середній бізнес, який повинен охоплювати 60-70 відсотків населення України.
3. УСДП регулює діяльність великого бізнесу на користь громадян всієї держави.
                                                                                              

.